mot-thap-ky-vua-qua-nen-kinh-te-viet-nam-da-co-nhung-thay-doi-gi
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Một thập kỷ vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi gì?

Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua, luôn được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Những cải tiến của nền kinh tế và chính trị, từ giai đoạn đổi mới bắt đầu từ năm 1986 đến nay luôn không ngừng thúc đẩy kinh tế nhanh chóng tăng trưởng.

Việc cải cách này giúp Việt Nam đi lên, từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, hiện nay đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Đây là bước tiến vô cùng quan trọng, trong nền kinh tế nước nhà.

Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam

Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam luôn phát triển ở mức độ khá cao. Giai đoạn từ năm 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người mỗi năm đạt bình quân 5,9%. Trong giai đoạn năm 2016 – 2019, GDP tăng trưởng đã tăng lên mức 6,8%/năm. Đến năm 2020 vừa qua, do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng toàn cầu, tốc độ tăng trưởng ước tính đạt ở mức 2,91%, nên bình quân giai đoạn 2016 – 2020 vẫn đạt khoảng 5,9%/năm.

Tính chung cả thời kỳ 2011 – 2020, tăng trưởng GDP dự kiến đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020.

mot-thap-ky-vua-qua-nen-kinh-te-viet-nam-da-co-nhung-thay-doi-gi

Kinh tế Việt Nam không ngừng đổi mới

Sau 10 năm, nền kinh tế Việt Nam cũng đã giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, mở rộng tín dụng; từng bước dựa vào ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng đã huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh; đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, hiệu quả được cải thiện. Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011 – 2020, đạt gần 15 triệu tỷ đồng (tương đương 682 tỷ USD), tăng bình quân 10,6%/năm.

mot-thap-ky-vua-qua-nen-kinh-te-viet-nam-da-co-nhung-thay-doi-gi

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ là 3,1 triệu tỷ đồng (144 tỷ USD); chiếm 20,8% tổng đầu tư xã hội, tập trung cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trọng điểm. Nhất là giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế, nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo, an ninh, quốc phòng…; tạo động lực cho phát triển và thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước.

Vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước trong nước; chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng đầu tư xã hội, tăng từ 36,1% năm 2010 lên 45,7% năm 2020. Một số tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân đã tham gia đầu tư; hoàn thành nhiều công trình, dự án lớn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công – tư (PPP); được triển khai thực hiện, nhất là trong lĩnh vực giao thông.

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng mạnh

Việt Nam là nước đang phát triển kinh tế; nên đã thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Tổng số vốn đăng ký giai đoạn 2011 – 2020 đạt trên 278 tỷ USD; vốn thực hiện đạt 152,3 tỷ USD, tăng gần 6,9%/năm, chiếm 22,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Ngoài ra, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2011 đạt 0,728; đến năm 2019, con số này là 0,704. Tuy nhiên, điểm số này đã giúp Việt Nam từ một quốc gia thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình (năm 2011); chuyển sang nhóm các nước phát triển con người cao (năm 2019).

mot-thap-ky-vua-qua-nen-kinh-te-viet-nam-da-co-nhung-thay-doi-gi

Về nhân khẩu học, qua 1 thập kỷ, Việt Nam đã có sự thay đổi nhanh chóng. Dân số của việt Nam tăng từ 88,87 triệu người năm 2011 lên đến gần 98 triệu người năm 2020. Bên cạnh đó, 70% dân số dưới 35 tuổi; cao nhất so với các quốc gia thu nhập trung bình thấp, tại khu vực.

Khép lại một thập kỷ đầy tự hào với hàng loạt thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, cũng như khép lại năm 2020 – một năm với vô vàn thách thức, khó khăn. Bước sang thập niên thứ 3, Việt Nam đã sẵn sàng trở thành ngôi sao sáng trong nền kinh tế khu vực và toàn cầu, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu đề ra.

Theo cafef.vn

Nguyễn Thị Vĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *