chien-luoc-de-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-7-500-usd-nam-o-viet-nam
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Chiến lược để thu nhập bình quân đầu người 7.500 USD/năm ở Việt Nam

Việt Nam kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 7%/năm trong giai đoạn 10 năm tới. Trong diễn đàn kịch bản kinh tế Việt Nam thường niên 2021, thông tin trên được Tiến sĩ Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu ra;  do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 11/1 vừa tại TPHCM .

Tiến sĩ Trần Hồng Quang cho rằng đến năm 2025, Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; mức thu nhập sẽ vượt qua ngưỡng trung bình – thấp. Trong đó, kỳ vọng GDP/người giá thực tế giai đoạn này sẽ đạt 4.700 – 5.000 USD. Năm 2020 vừa qua, mức GDP/người đã đạt 3.521 USD. Đến năm 2030, mục tiêu Việt Nam sẽ là quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, mức thu nhập đạt được trung bình – cao; GDP/người giá thực tế đạt  mức khoảng 7.500 USD. Hướng đến mục tiêu năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để có thể thực hiện được các mục tiêu trên, chúng ta cần có các chiến lược mang tính đột phá.

Ba chiến lược đột phá

Theo Tiến sĩ Trần Hồng Quang, để hiện thực hoá các mục tiêu được liệt kê bên trên thì có 3 chiến lược cụ thể cần được triển khai như sau.

chien-luoc-de-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-7-500-usd-nam-o-viet-nam

Thứ nhất, đột phá về mặt thể chế

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, kinh tế thị trường; định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; huy động, sử dụng các nguồn lực thực hiện theo cơ chế thị trường.

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO), nước công nghiệp (công nghiệp mới nổi); có tiêu chí giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người từ 1.000 – 2.500 USD; hoặc giá trị công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm trên 0,5% tổng giá trị công nghiệp chế biến, chế tạo toàn cầu. Trong khi để trở thành một nước có nền công nghiệp phát triển; cần phải đạt giá trị gia tăng công nghiệp về chế biến, chế tạo; bình quân đầu người phải trên 2.500 USD hoặc GDP bình quân đầu người theo sức mua phải ở mức tương đương trên 20.000 USD.

Thứ hai, đột phá nguồn nhân lực

Bao gồm phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy giá trị văn hoá và con người Việt Nam.

Cho đến thời điểm năm 2020, giá trị gia tăng về mặt công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người của Việt Nam ước tính khoảng 900 USD/người. Dự kiến, chỉ tiêu này sẽ tăng lên và đạt mức 2.000 USD/người vào năm 2030; khi Việt Nam trở thành một nước công nghiệp (công nghiệp mới nổi).

chien-luoc-de-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-7-500-usd-nam-o-viet-nam

Thứ ba, đột phá về hạ tầng

Như tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn và hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh hạ tầng số, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Mục tiêu phấn đấu của Chính phủ: GDP tăng 6,5%

Theo thông tin từ Tiến sĩ Trần Hồng Quang, mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong năm 2021, tăng trưởng GDP đạt 6,5%.

Trong đó, các tăng trưởng GDP trong quý 1 là 5,12%. Các quý 2, quý 3, quý 4 lần lượt là: 7,11; 6,71 và 6,67. Theo đó, cả năm là 6,5%.

Theo soha.vn

Nguyễn Thị Vĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *